Sökning: "Wilson Formula"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Wilson Formula.

 1. 1. Mixing ratio determination of binary solvent mixtures in high-pressure microfluidics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Anton Wilson; [2017]
  Nyckelord :fluid; mixture; high-pressure; microfluidics;

  Sammanfattning : The focus of this project is to find a suitable method to determine the mixing ratio inbinary fluid mixtures in continuous-flow microfluidic systems because of thedifficulties in doing so for mixtures containing compressible fluids. Refractive indexand relative static permittivity are both properties that could be suitable, but methodsmeasuring the refractive index scales badly for microsystems. LÄS MER

 2. 2. Effektiv partiformning : analys och tillämpning på Uppåkra Mekaniska AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Emma Eriksson; Andreas Claesson; [2006]
  Nyckelord :partiformning; orderkvantitet; ekonomisk orderkvantitet; totalkostnad; Uppåkra Mekaniska AB;

  Sammanfattning : This paper is the result of a case study conducted at Uppåkra Mekaniska AB during the spring of 2006. The task that was presented by Uppåkra was to develop a basis for a decision for the planning activities at the company, so that in the future they can create lot-sizes which are based upon a total cost perspective. LÄS MER

 3. 3. Inköps- och lageroptimering - en studie på Bona Kemi AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Fredrik Juhlin; Mikael Serler; [2006]
  Nyckelord :Purchasing; Stock-optimization; Order quantity; SWOT analyze; Safety Stock; Wilson Formula; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bona Kemi AB är ett globalt kemiföretag med huvudkontor i Malmö. Bonas huvudprodukter är olika typer av lacker för trägolv. Genom skapandet av främst vattenburna lacker har företaget kunnat expandera och bli marknadsledande med försäljning i 50 länder. LÄS MER

 4. 4. Uppbygnad av ett logiskt flöde vid produktionsövertag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :John Erkselius; [1998]
  Nyckelord :logistiskt flöde; produktionsövertag; lager; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The situation at Plastal AB is following; the plant in Simrishamn has not capacity enough but the plant in Kristinehamn has unused capacity. My task with this master thesis is to build a logistic flow between this two plants, optimize purchase quantities and ensure delivery safety. LÄS MER