Sökning: "Wilson"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet Wilson.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. THE REASONS AND CONDITIONS OF SYMBOLIC POLITICS IN ENVIRONMENTAL POLICY. A case study of the reasons and conditions for use of symbolic politics in the decision of Low Emission Zones for cars in Stockholm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Darvik; [2020-03-04]
  Nyckelord :Symbolic politics; Low emission zones; Environmental policies; Air quality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the reasons and conditions for symbolic politics in the decision to implement Low emission zones (LEZ) for cars in Stockholm. A LEZ restricts the ability to move with certain vehicles in an area to improve air quality, decrease congestion and sending a signal for upgrading the car/vehicle fleet (Connelly et.al. 2012). LÄS MER

 3. 3. Få en röst, inte bara rösta : En litteraturstudie om hur ett deliberativt förhållingssätt kan främja skolans demokratiska uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Maria Wilson; Johanna Boman; [2020]
  Nyckelord :Deliberation; Deliberativ demokrati; Deliberativa samtal; Kontroversiella frågor; Demokratiska värden; Litteraturstudie; Demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har en ökad polarisering och populism vuxit fram vilket påverkar diskussionsklimatet i samhället. Detta ger konsekvenser för den svenska skolans möjligheter att forma demokratiska medborgare. LÄS MER

 4. 4. Model building on gCICYs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Davide Passaro; [2020]
  Nyckelord :Mathematical Physics; Geometry; Calabi Yau; Complete Intersection Calabi Yau; Generalized Complete Intersection Calabi Yau;

  Sammanfattning : Prompted by the success of heterotic line bundle model building on Complete Intersection Calabi Yau (CICY) manifolds and the new developments regarding a generalization thereof, I analyze the possibility of model building on generalized CICY (gCICY) manifolds.  Ultimately this is realized on two examples of gCICYs, one of which topologically equivalent to a CICY and one inequivalent to any previously studied examples. LÄS MER

 5. 5. Hur erhåller vi moralisk kunskap?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Sven Wilson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i Sarah McGrath (2018) och Daniel Wodaks (2019) diskussion om hur vi införskaffar moralisk kunskap. Deras oenighet utgår ifrån frågan: Om vi har moralisk kunskap, hur införskaffar vi oss moralisk kunskap? I uppsatsen diskuteras tre potientiella källor till moralisk kunskap: olika typer av slutledningshypoteser, moralisk perception och intuitionism. LÄS MER