Sökning: "Winapplikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Winapplikation.

  1. 1. Ansökan om körkortstillstånd via Internet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Mathias Andreasson; Wynona Ekesrydh; Pia Nielsen; Mattias Schertell; [2003]
    Nyckelord :Webbapplikation; .NET; Web Service; XML; Winapplikation;

    Sammanfattning : Länsstyrelsen i Stockholms län hade en projektidé som gick ut på att det skulle skapas en Internetbaserad ansökan för körkortstillstånd med behörighet B, inklusive hälsodeklaration. Även en optiker skulle kunna fylla i ett synundersökningsformulär via webben. LÄS MER