Sökning: "Wincent Berglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Wincent Berglund.

 1. 1. Projektbeställares syn på projektbeställning i offentlig miljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Wincent Berglund; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka projektbeställning utifrån projektbeställares perspektiv med fokus på bemyndigande, direkt styrning, klarhet och oklarhet för att undersöka vad projektbeställare uppger är respektive bör vara viktigt i uppstartsfasen för lyckade projekt.Uppsatsen använder sig av en multimetodologisk ansats för att samla in empirin där både frågeundersökningar och semistrukturerade samtalsintervjuer används. LÄS MER

 2. 2. Fem godkända elever är fler än fyra väl godkända : En statsvetenskaplig studie i skolans förvaltningspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Wincent Berglund; [2013]
  Nyckelord :Demokrati; offentligt etos; ekonomism; gatubyråkrati; mål; målkonflikt; handlingsfrihet;

  Sammanfattning : This study aims to analyze four gymnasium teachers’ opinion on the values within the Swedish school system today, as well as the presence of conflicting values and goals in their role as a street level bureaucrat. A comparative aspect concerning private and state regulated schools was implemented into the study in order to compare one school system to the other. LÄS MER