Sökning: "Winkler-bed"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Winkler-bed.

 1. 1. Methods for numerical analysis of soil-structure interaction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elias Lager; Pontus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All buildings need a foundation that supports the structure. Since a layer of soil is most often in between a structure and the bedrock, a soil-structure interaction between the foundation and the soil beneath occurs. LÄS MER

 2. 2. Ballastfritt spår : Förslag till dimensioneringsmetoder

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Olle Hagman; Henok Berhane; [2015]
  Nyckelord :Slab track; Static analysis; Design methods; FEM; BEM; Winkler-bed; Ballastfritt spår; Statisk analys; Dimensioneringsmetoder; FEM; BEM; Winklerbädd;

  Sammanfattning : Ballastfria spår har på senare tid börjat byggas i allt större utsträckning. En anledning till detta är höjda krav på järnvägstransporter. Ett ballastfritt spår är ofta utformat som en långsträckt betongplatta på mark som för ned lasten från rälerna till underbyggnaden. LÄS MER