Sökning: "Winsun"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Winsun.

 1. 1. Simulering och dimensionering av ett solcellssystem på en skola i Mellansverige : En fallstudie med fokus på kostnadsoptimal anläggningsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Susanne Starrin; [2019]
  Nyckelord :PV system; sizing; simulation; Winsun; PV system; financial repayment time; Sweden; PV-system; dimensionering; simulering; Winsun; PVsyst; ekonomisk återbetalningstid; Sverige;

  Sammanfattning : Utbyggnationen av solceller ökar exponentiellt både i Sverige och internationellt. En anledning till detta är sjunkande priser, mer effektiv teknik, skattereduktioner och andra ekonomiska incitament samt ett ökande intresse från bland annat elbolag. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering och optimering av ett solcellssystem för en industribyggnad i Mellansverige : En simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Christine Östlund; [2019]
  Nyckelord :solar cells systems; optimization; dimensioning; metal processing industries; economical profitability; environmental quality index; solcellssystem; optimering; dimensionering; industri inom metallbearbetning; ekonomisk lönsamhet; miljökvalitetsvärde;

  Sammanfattning : Vid omställningen till förnybara energisystem är solkraften som energikälla ett möjligt alternativ, för att uppnå klimat och energimålet med 100% förnybar energiproduktion år 2040. Detta är något regeringen eftersträvar genom infört bidrag i form av subventioner och skattereduktion vid installation av solceller. LÄS MER

 3. 3. SOLAR COLLECTORS FOR AIR HEATING : PROFITABILITY ANALYSIS

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :JOSEBA MORENO MENDAZA; [2014]
  Nyckelord :solar air heating; collectors; transpired collectors; solar energy; industrial heating;

  Sammanfattning : Solar energy constitutes one of the main alternatives for facing the energy problems of the future, taking into account the foreseeable depletion of the fossil fuels. Transpired solar air collectors are relatively simple alternatives, which do not need a continuous supervision and are mostly maintenance free. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av Egenvärmehus : En fallstudie av ett flerbostadshus, Kv. Fyrtornet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Deo Gratias Yamabo; [2013]
  Nyckelord :Energy Efficiency; energy efficient buildings; energy; passive house; large building; IDA Indoor Climate and Energy; Winsun; Energioptimering; energisnåla hus; energiprestanda; passivhus; flerbostadshus; IDA Inneklimat och Energi; Winsun.;

  Sammanfattning : Energy efficiency has become a very topical issue that has been discussed throughout the European Union for preventing negative environmental impacts that have been associated with the consumption of energy. In the residential sector have mainly municipalities set strict requirements for the reduction of energy consumption while the renewable energy has been asked. LÄS MER

 5. 5. Solel och solvärme ur LCC-perspektiv för ett passiv-flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Simon Böhme Florén; [2008]
  Nyckelord :Passive house; Passivhaus; PV; photovoltaic; solar thermal; energy-efficient building; LCC; life cycle cost; domestic hot water;

  Sammanfattning : This master’s degree project concerns the combination of a multi dwelling passive house with solar energy for the generation of electricity and domestic hot water (DHW). Different alternatives with either solar thermal systems or photovoltaic (PV) systems are compared with two reference alternatives producing DHW from electricity or district heating. LÄS MER