Sökning: "Womanhood"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Womanhood.

 1. 1. The Matrix Behind Womanhood : Political Ideology and Substantive Representation of Women in Poland

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Dominique Keizer; [2021]
  Nyckelord :Substantive representation; Womanhood; Poland;

  Sammanfattning : In 2015 the Polish political environment saw a sudden change with the election of PiS (Prawo i Sprawiedliwość/Law and Justice), a conservative right-wing wing party that became the ruling voice in society. Due to the interconnectedness of politics and religion, the role of the Catholic church gained prevalence leading to a shift in the preferred discursive practices. LÄS MER

 2. 2. Dansa in förlossningen : Erfarenheter från en livsstilsintervention med fokus på integration och fysisk aktivitet för att främja hälsa bland gravida

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nina Malmström; [2021]
  Nyckelord :Doulor; utlandsfödda; integration; livsstilsintervention; fysisk aktivitet; graviditet; reproduktiv hälsa; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Syfte: Utlandsfödda kvinnor har sämre hälsa och löper ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Dessutom nyttjar de inte mödravården eller deltar i förlossnings- och föräldraförberedande utbildning i samma utsträckning som svenskfödda, och de är även mindre benägna att uppnå den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Män enligt kvinnor : Manlighet i medborgarskapskampen, Kvinnornas tidning 1921-1922

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emmy Östberg; [2021]
  Nyckelord :women s movement; women s magazine; masculinity; separate spheres; sameness-difference debate; contract theory; citizenship;

  Sammanfattning : There is a contradictive part of Swedish women's history that has been overlooked by too many historians. It is about the ways in which the women's movement viewed men in their arguments for citizenship. LÄS MER

 4. 4. (Re)imagining Turkey : Bureaucratic relations in the creation of a national identity during the Kemalist single-party regime 1932-1951

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Asude Ayata; [2021]
  Nyckelord :nationalism; relations of production; forces of production; ideological state apparatus; halkevleri;

  Sammanfattning : This study is an exploration of the social engineering of the single-party era through the lenses of state officials in their work of propagating the nationalist state ideology. It aims to bring the state officials, in their (re)production of the beliefs and values as products and as the (re)producers of the state ideology, to the forefront. LÄS MER

 5. 5. The True Cost of Womanhood: A study of women's mental health in Charlotte Perkins Gilman's "The Yellow Wallpaper" and Sylvia Plath's The Bell Jar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Monika Truncyte; [2020]
  Nyckelord :Mental health; mental illness; the US; the 19th century; the 20th century; feminism; the yellow wallpaper; the bell jar.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay examines the depiction of women’s mental health and the effects which societal ideals have on it in Charlotte Perkins Gilman’s “The Yellow Wallpaper” and Sylvia Plath’s The Bell Jar. These two literary works openly criticise the societal standards of femininity in the 19th and 20th centuries. LÄS MER