Sökning: "Women’s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden Women’s rights.

 1. 1. Neutralitet eller objektivitet? En kvalitativ undersökning av förutsättningarna för ett enande av kvinnorörelserna i Kosovo och Serbien i syfte att påverka fredsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fortesa Hajdini; [2021-04-19]
  Nyckelord :Othering; Women’s Rights Movement; Cooperation; Kosovo; Serbia;

  Sammanfattning : This study intends to examine the conditions for a unification of women's movements in Kosovo and Serbia. This is done on the basis of theories about the unification of women's movements and ‘othering’, where the possibilities for this to happen between the countries are analyzed. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors rättigheter eller exploatering av kvinnor? Den polariserade prostitutionsdebatten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sarah Warderberg; [2021-04-12]
  Nyckelord :History of ideas; prostitution; sex work; feminist debates on prostitution; framing analysis; legal history of prostitution;

  Sammanfattning : This study elaborates on Swedish ideas on prostitution, in contemporary debates as well as throughout history. The aim of this study is to explore current views on prostitution in the public Swedish debate by relating them to their historical contexts. LÄS MER

 3. 3. Kinship-Based Control of Female Sexuality and Reproduction:Case Study of Virginity Testing in Tajikistan : A Normative Proposal of How to Reconcile the Global and the Local

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jozefin Szász; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to propose a normative approach to women's rights by the reconciliation of the global and the local, to demonstrate the interconnectedness of different levels of analysis. Through investigating the social and political context of Tajikistan, including two illustrative cases of virginity testing, a single case study of virginity testing is conducted. LÄS MER

 4. 4. Feminism på export : En komparativ studie av feministisk utrikespolitik i Europa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Denise Valentina Lundell Berg; [2021]
  Nyckelord :Feminist Foreign Policy; Feminism; Women s Human Rights; Universalism; Cultural Relativism;

  Sammanfattning : Today a growing number of countries around the world are strengthening their international work for women's rights by pursuing a feminist foreign policy. There is however no internationally accepted definition of feminist foreign policy, and feminism as a concept includes several different orientations. LÄS MER

 5. 5. "Den verkliga elegansen mellan de båda könen har försvunnit och efterträtts av ett stilla slagsmål" : En genushistorisk studie av debatter om kvinnors medborgerliga rättigheter i veckotidningen Idun under perioden 1909–1929

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER