Sökning: "Women in Turkey"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Women in Turkey.

 1. 1. The Shiny Light in Smoky Sky: The experiment of Rojava with democracy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ayyoub Jamali; [2018]
  Nyckelord :Rojava; PKK; Democratic confederalism; Gender equality; YPJ;

  Sammanfattning : With a population of around 40 million people, Kurds are considered the largest nation without an independent state. Indeed, since the geographical division of Kurdistan in 1923, Kurds have been the victims of various forms of discrimination and oppression by the nation states of Iran, Iraq, Turkey and Syria. LÄS MER

 2. 2. Violence Against Women in Turkey: An Analysis of Barriers to the Effective Implementation of International Commitments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tuba Kabasakal; [2018]
  Nyckelord :Women s Rights; Violence Against Women; International Human Rights Law; Turkey; Istanbul Convention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Turkey has been an active participant in international developments when it comes to women's rights and violence against women. However, systematic and widespread violence against women persists. LÄS MER

 3. 3. The Fields of Trans* Necropolitics: Trans Women‟s Narratives On the Vulnerabilities of Trans Death, Bereavement, Posthumous Challenges and Activism in Turkey

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Orhun Gündüz; [2017-11-09]
  Nyckelord :Necropolitics; trans feminist activism; collective remembrance; bereavement; transgender image; Turkey;

  Sammanfattning : This study aims to bring forward the phenomenon of trans death, underscoring the challenges that trans women in İstanbul experience, endure and confront during the posthumous scenes of autopsy, funeral and burial. Departing from and developing the concept of trans necropolitics, I examine trans death in two explanatory layers. LÄS MER

 4. 4. Immigranters upplevelser av förändring av aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Serwin Isik; Lina Bäcklin; [2017]
  Nyckelord :occupational therapy; experience of activities; immigrants; participation; changed activities;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva immigranters upplevelser av förändring av aktiviteter innan och efter uppehållstillståndet. För att studera detta genomfördes nio intervjuer med personer som haft uppehållstillstånd i minst tio år och som kunde svenska bra nog för att föra ett samtal. LÄS MER

 5. 5. De Tysta Hjältarna : Kurdiska kvinnor i den turkisk-kurdiska konflikten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Violeta Isacsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kurdish women; Women in Turkey; Turkish Kurdish conflict; Genus; kurdiska kvinnor; kvinnor i Turkiet; turkisk kurdisk konflikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den väpnade konflikten mellan den kurdiska PKK-gerillan och den turkiska staten har pågått med varierande intensitet sedan början av 1980-talet och orsakat tiotusentals dödsskjutningar, och fördrivit ett stort antal civila i sydöstra Turkiet. De sociala och politiska spänningarna, som till exempel gäller ekonomisk rättvisa och erkännande av den kurdiska etniska och kulturella identiteten, har oroat den turkiska staten sedan den bildades efter det Ottomanska rikets kollaps. LÄS MER