Sökning: "Women in fiction"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Women in fiction.

 1. 1. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 2. 2. Fictional Film and Social Change: A study of two Nigerian narratives

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patricia Whitehorne; [2019]
  Nyckelord :Fiction; Film; Edutainment; Girl-child; Fistula; Development; Health; Nigeria; Marriage;

  Sammanfattning : Nearly 50 years ago a UNESCO paper expounded the value of film as a development tool, alongside other forms of media. Factual films were useful platforms to provide information and instruction particularly in the fields of agriculture and health, and thereby act as a stimulus for practical innovation. LÄS MER

 3. 3. Litteratursamtal i kontaktzonen : Praktik, identitet och språk i en teckenspråkig bokcirkel

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Zahra Zandieh; [2019]
  Nyckelord :Sign language; Group reading; Ethnography; Deaf culture; Literacy practice; teckenspråk; läsecirklar; etnografi; dövkultur; litteracitetspraktik;

  Sammanfattning : The purpose of this master’s thesis was to study literacy practices in a reading group of nine women discussing fiction in Swedish sign language. The following research questions were examined: What patterns of action have taken form in this practice and what meaning is attributed to these patterns? How can this reading group be understood in the light of Päivi Fredäng’s research on identity and cultural changes in the Swedish Deaf world? How do the participants handle using two different languages and modalities during the discussions, and to what extent can this be understood using Mary Louise Pratts concept contact zone? Finally, the last question aims to explore the reasons behind the very scarce number of reading groups in Sweden discussing fiction in sign language. LÄS MER

 4. 4. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER

 5. 5. Genusneutral barnlitteratur : En studie i att undervisa om genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jenny Wieslander; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender-neutral; Children s Fiction; Literature Analysis; Gender Education; Gender Pedagogy.; Genus; genusneutral; barnlitteratur; litteraturanalys; genuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur man som pedagog kan arbeta med genuspedagogik i undervisningen med hjälp av genusneutral barnlitteratur. Forskning pekar på att barn tidigt skaffar sig en uppfattning om vad som förväntas av dem på grund av deras kön. LÄS MER