Sökning: "Women s Act 2010"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Women s Act 2010.

 1. 1. Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2021]
  Nyckelord :equality; gender; geography; education; jämställdhet; genus; geografi; undervisning;

  Sammanfattning : Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. LÄS MER

 2. 2. How we talk about rape matters: the construction of rape in the Swedish legal system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Linna Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Rape; Fairclough; Consent; Rape myths; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the first of July 2018, the Swedish sexual crime act on rape was changed. One of the purposes with the new legislative amendment was to demonstrate that the boundary goes to whether participation in the sexual act has been voluntary or not (Prop 2017/18: 177), for a conviction. LÄS MER

 3. 3. "Var inte rädd utan kör på!"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lena Sundin; Tina Teandersson; [2020]
  Nyckelord :gymnasievalet; habitus; mansdominerade yrkesprogram; normbrytande val; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att hela befolkningens kunskaper och kompetens tillvaratas. Jämställdhet mellan könen är en viktig faktor för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är dock till stor del könssegregerad. LÄS MER

 4. 4. Does Inclusion Lead to More Successful Laws? : A Case Study of the Domestic Violence Act in Uganda

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emma Blomdahl; [2016]
  Nyckelord :Domestic Violence; Violence Against Women; Iris Marion Young; Inclusion; CEDAW; Uganda; Successful;

  Sammanfattning : This thesis is based on a field study conducted in Uganda in the fall of 2015. The study is analyzing at the process behind the Domestic Violence Act, a law that came in to place in 2010, and try to scrutinize it by using the inclusive democracy theory of Iris Marion Young. LÄS MER

 5. 5. Governmental discourse surrounding families in Germany from 1968 till 2006 : A balancing act of family- integrity and societal change, with special attention to the mother’s occupation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Franziska Weiss; [2016]
  Nyckelord :Nuclear family; Germany; Family reports; discourse Analysis; Ruth Wodak;

  Sammanfattning : In Germany, the family is historically that of a traditional one. A bourgeois family, in which the father takes care of the family’s existential situation, and the mother commits to housework and care of children (Fleckenstein, 2011; Nill& Schultz, 2010). LÄS MER