Sökning: "Women s suffrage"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Women s suffrage.

 1. 1. Med religion som verktyg : En diskursanalys av religiösa referenser inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt under år 1900-1919 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; LKPR; Frigörelse; Rösträtt;

  Sammanfattning : This essay studies how religiosity is formulated and discussed within the women´s suffrage movement, LKPR, in Sweden during the early 1900s. I have studied articles in journals written by central actors in the organization and applied a discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En undersökning av Moderata kvinnors rösträttsförening under åren 1917-1921

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Kjellman; [2019]
  Nyckelord :Konservativa kvinnor; kvinnlig rösträtt; konservatism; demokrati; kvinnlig rösträttskamp;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text Responsibility. LÄS MER

 3. 3. De osynliga männen : Om MFKPR och männens roll för kvinnlig politisk rösträtt 1911-1919

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Paulsson Wallin; [2019]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; Männens förbund för kvinnlig rösträtt; MFKPR;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate men´s suffrage movement is Sweden between the years 1911-1920. In more depth, the focus will be on the organization Männens Förbund för Kvinnans Politiska Rösträtt and their arguments in favor of women’s the political rights. LÄS MER

 4. 4. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig rösträtt i Sverige: en uppsats om rösträttsaktivisternas och meningsmotståndarnas argument i frågan om kvinnors politiska rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Kjerstensson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; Kvinnlig rösträtt i Sverige; Argument för kvinnlig rösträtt i Sverige; Argument mot kvinnlig rösträtt i Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de argument som presenterades i frågan om kvinnlig rösträtt i Sverige under slutet på 1800-talet och fram till dess att den blev verklighet 1919. Detta görs med hjälp av en rättshistorisk metod. LÄS MER