Sökning: "Women s suffrage"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Women s suffrage.

 1. 1. De konservativa kvinnornas kamp för kvinnlig rösträtt : En undersökning av Moderata kvinnors rösträttsförening under åren 1917-1921

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Robert Kjellman; [2019]
  Nyckelord :Konservativa kvinnor; kvinnlig rösträtt; konservatism; demokrati; kvinnlig rösträttskamp;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to seek the answers to three questions: 1) What strategies and methods did Moderata kvinnors rösträttsförening, MKR, use to present their viewpoint on the issue of female voting rights? 2) How were the paradox, with conservatism and radical change, treated in their arguments for their opinion? 3)Why did the conservative female believe they distinguished from other voting struggling females? The purpose is to examine how MKR balanced their ideological fundamental idea and radical change in the female voting struggle during 1917-1921. The sources that’s been useful are the archives of the female voting movements, moderate women suffrage association and Gertrud Törnells text Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig rösträtt i Sverige: en uppsats om rösträttsaktivisternas och meningsmotståndarnas argument i frågan om kvinnors politiska rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Kjerstensson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig rösträtt; Kvinnlig rösträtt i Sverige; Argument för kvinnlig rösträtt i Sverige; Argument mot kvinnlig rösträtt i Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera de argument som presenterades i frågan om kvinnlig rösträtt i Sverige under slutet på 1800-talet och fram till dess att den blev verklighet 1919. Detta görs med hjälp av en rättshistorisk metod. LÄS MER

 4. 4. The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Miriam Follin; [2017]
  Nyckelord :He-Yin Zhen; He Zhen; Emma Goldman; the Birth of Chinese Feminism; early feminism; tidig feminism; anarcho-feminism; women’s suffrage criticism; livelihood; shengji; context; kontext; comparative analysis; komparativ analys; qualitative content analysis; kvalitativ innehållsanalys; History and Archaeology; Cultural Sciences; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Med folket, för fosterlandet! : En idéanalys av samhällsdebattören Teodor Holmbergs demokratiuppfattning under den svenska demokratiseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Teodor Holmberg; konservatism; nationalism; allmän rösträtt; demokrati;

  Sammanfattning : Teodor Holmberg was a Swedish author, political opinion-shaper and political debater who were active during the late 19th century and the early 20th century. The Swedish political party Sweden Democrats emphasizes Holmberg as an important ideological source of inspi­ration in their policy program. LÄS MER