Sökning: "Women s writing"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Women s writing.

 1. 1. Kvällstidningars porträttering av kvinnliga och manliga våldsbrottsförövare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Fanny Björndahl; Erik Fernau; Sofie Ågren; [2019]
  Nyckelord :violent offenders; gender perspective; news articles; portray; våldsbrottsförövare; genusperspektiv; nyhetsartiklar; porträttering;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur svenska kvällstidningar porträtterar manliga och kvinnliga våldsbrottsförövare. Vidare syftade studien till att undersöka mönster kring de svenska kvällstidningarnas språkbruk som appliceras när kvinnliga respektive manliga våldsbrottsförövare beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Guldkvinnorna med många identiteter : En kvalitativ studie om kvällspressens rapportering kring de olympiska spelen i Pyeongchang 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Klara Viklund; Sarah Åkerman; [2019]
  Nyckelord :Olympics; Pyeongchang; women; men; discourse analysis; tabloid; media; Aftonbladet; Expressen; sportsjournalism; gender; Genus; OS; Pyeongchang; längdskidåkning; journalistik; diskursanalys; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : The motive of our study was to examine the differences and the similarities between how tabloids write about male versus female cross-country skiing participants. The main focus was to examine their adversities and successes at the Olympics in Pyeongchang 2018. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan vidden på rektusdiastas och ländryggs- och bäckensmärta samt rörelserädsla : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Ärlebäck; Carina Maineborn; [2019]
  Nyckelord :Diastasis recti abdominis; low back pain; pelvic pain; fear of movement.; Rektusdiastas; ländryggssmärta; bäckensmärta; rörelserädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bukväggens muskulatur spelar en viktig roll gällande hållning, bål- och bäckenstabilitet, andning, bålrörelser och som stöd för de inre organen i buken. Rektusdiastas, en delning av bukmusklerna, är vanligt förekommande framför allt hos kvinnor under och efter graviditet och kan eventuellt påverka dessa funktioner och göra ländryggen och bäckenet mer sårbara. LÄS MER

 4. 4. Women’s experiences of gender-based barriers and stereotypes in bodybuilding as a masculine sport in Poland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Kaja Daroszewska; [2018-06-27]
  Nyckelord :Gender; Poland; women bodybuilding; stereotypes;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study gender-based barriers and stereotypes that influence womenin masculine sports taking bodybuilding as an example and analyzing four interviews by usinga feminism perspective and professional discourse analysis. In terms of methodology it applies narrative writing, interviews, analysis and professional discourse analysis from female bodybuilding athletes and autoethnography. LÄS MER

 5. 5. Förbannade luderfasoner : Mor Sofi och badandet i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; badmotiv; blick; rum; kvinnobild; primitivism; feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the first chapter in Moa Martinson’s Kvinnor och äppelträd, “Mor badar”. Drawing on the theories of Ahmed and Butler, this analysis considers how the Body, the Gaze, and Space interact to form a new presentation of bathing women, in direct opposition to the one more commonly portrayed by male Swedish primitivists during the same time. LÄS MER