Sökning: "Wood Species"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden Wood Species.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Insects in conifer logs : their association to the polypore fungi Amyloporia sinuosa, A. xantha and Neoantrodia serialis and impact of aggregations of wood

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Tore Dahlberg; [2023]
  Nyckelord :polypores; dead wood volume; Amyloporia sinuosa; A. xantha; Neoantrodia serialis; Nemapogon fungivorellus; Agnathosia sandoeensis;

  Sammanfattning : A large number of insects are associated with polypores. They can be monophagous, polyphagous and use several fungal hosts, or be parasites on the insects utilize the fungus. The insect assemblage for some polypores is well investigated but there is still a lack of knowledge for many species. LÄS MER

 3. 3. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Svärd; [2023]
  Nyckelord :foodborne bacteria; cutting board; bacterial survival; wood; plastic; laboratory protocol;

  Sammanfattning : The survival of foodborne bacteria on different cutting board materials has been studied and a functional laboratory protocol for further studies on the subject has been established. Six different bacteria, E. coli, S. aureus, L monocytogenes, S. LÄS MER

 4. 4. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jesper Gartmark; [2023]
  Nyckelord :biologisk mångfald; ekosystemtjänster; grönstruktur; skötsel; privata trädgårdar; villaträdgårdar;

  Sammanfattning : Sveriges landmassa är idag dominerat av jord-och skogsbruk, stora arealer av odlade monokulturer och avbrutna livscykler. Naturmiljöer förstörs för att göra plats för urbanisering. Förutsättningarna för biologisk mångfald utarmas och artutrotning är ett faktum. LÄS MER

 5. 5. Quantity and quality of oaks (Quercus) as suitable habitats for the longhorn beetle species Plagionotus detritus : An inventory study in Stockholm and Uppsala County, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Ida Widegren; [2023]
  Nyckelord :Plagionotus detritus; P. detritus; Cerambycidae; Cerambycinae; longhorn beetle; insects; habitat; oak; Quercus; conservation; ecology; endangered; threatened;

  Sammanfattning : The longhorn beetle Plagionotus detritus is associated with newly dead oak wood and is declining throughout its distribution range. In Sweden, P.detritus has displayed one of the most dramatic reductions in distribution recorded for insect species and is near regional extinction. LÄS MER