Sökning: "Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale.

 1. 1. Generationella skillnader inom arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Rijad Ahmic; Marcus Andersson; [2021]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; intern motivation; yttre motivation; generation X; millennials;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine whether there was a difference in workmotivation between two generations (generation X + millennials) through examininghow the generations estimated their basic needs of satisfaction and whether there was asignificant difference in how the generations estimated their intrinsic and extrinsicmotivation in the workplace. The study was of a quantitative approach and wasconducted through a survey in which 53 participants participated. LÄS MER

 2. 2. Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Matilda Karlsson; Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :work-life balance; work motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work-life balance; arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; balans i arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. LÄS MER

 3. 3. Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Karlsson; Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och Organisationspsykologi; Arbetsmotivation; Onboarding; Self-Determination Theory; Locus of Control; Self-Efficiancy;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 5. 5. Vikten av arbetsmotivation och dess inverkan på arbetsengagemang hos tjänstemän inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Jackalin; Kristina Solander; [2019]
  Nyckelord :Work engagement; Work motivation; White collar workers; Selfdetermination theory; Arbetsengagemang; Arbetsmotivation; Tjänstemän; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Arbetsengagemang har beskrivits som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd. Med förståelse för medarbetarnas arbetsmotivation kan arbetsengagemanget öka och riskerna med negativ stress undvikas. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationstyper som till störst del förklarade dimensionerna i arbetsengagemang hos tjänstemän. LÄS MER