Sökning: "Work load"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade orden Work load.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av det första året som kliniskt verksam sjuksköterska : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andreas Pollak; [2023]
  Nyckelord :Clinical competence; literature review; newly graduated nurses; nursing; experiences; Klinisk kompetens; litteraturstudie; nyutexaminerade sjuksköterskor; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund. Den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården gör att nyutexaminerade sjuksköterskor tvingas prestera på en nivå som inte alltid motsvarar deras färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Method Development & Analysis of Seals using FEM

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion

  Författare :Lovisa Svanborg Östlin; [2023]
  Nyckelord :FEM; guidelines; hyperelastic materials; hyperelastic material models; method development; seals; FEM; riktlinjer; hyperelastiska material; hyperelastiska materialmodeller; metodutveckling; tätningar;

  Sammanfattning : Hyperelasticity is a significant property of rubber, taken advantage of in engineering applications. A common application is the use of seals to prevent fluid transfer (liquid or gas) between solid regions. Volvo CE is often depending on external supplier when developing seals. LÄS MER

 3. 3. Analys av påverkan från ökad mikroproduktion och installation av laddare för elfordon i lågspänningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :John Andersson; [2023]
  Nyckelord :rechargable card; charging stations;

  Sammanfattning : In Sweden, the number of rechargeable cars increases for every year. It is common to charge at home, for example because there is no need to wait for the vehicle to be fully charged.Charging at home takes place with low effects for longer time periods. The installation of micro production with photovoltaic systems is also increasing. LÄS MER

 4. 4. Numerisk modellering av deformationer i ett modellförsök på torv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Denise Marchesoni; Pehr Nortén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are limitations in the knowledge of ​​peat in terms of the material's properties and how peat deforms and therefore research in the area is necessary. Peat is common over large parts of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Forecasting of Heat Pump Power Consumption using Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Gustav Warnström; Johan Fant; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the increase in electricity generation from renewable sources over recent years, the demand for ancillary services providing balancing support in the grid has risen. Demand side regulation can be performed by regulating consumption of some household devices, which can act as a virtual battery that can be loaded and unloaded into the grid. LÄS MER