Sökning: "Work motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 2707 uppsatser innehållade orden Work motivation.

 1. 1. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 2. 2. The Swedish Food Industry in Light of the COVID-19 Pandemic. Sustainability in the Primary Production and Processing Sectors in a Time of Uncertainty and Crisis.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Muti Ljungberg; Julia Arnestrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :COVID-19; Sweden; Primary food production; Primary food processing; Sustainability effects; Sustainable development;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic impacted the national crisis preparedness resulting in an increasedinterest for food self-sufficiency, while also disrupting the way business is conducted.Parallelly, the environmental crisis is advancing, increasing the need and interest forsustainable development. LÄS MER

 3. 3. Management Control During Forced Remote Working Conditions - A Case Study of a Global Leader in Container Shipping and a Big Four Accounting Firm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Rebecka Dejus; Hedvig Rönnberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Contingency; Management Control; Organizational Prerequisites; Forced Remote Work;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 5. 5. Digitalt främjande av social delaktighet bland äldre : En intervjustudie bland yrkesverksamma på kommunala mötesplatser för seniorer under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Ingby; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; social participation; digital participation; older people; senior community centers; Covid-19; social delaktighet; digital delaktighet; äldre; mötesplatser för seniorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Rekommendation av fysisk distansering på grund av Covid-19 har förutom begränsning av socialt umgänge med familj och vänner även inneburit att kommunala mötesplatser och träffpunkter har stoppat sina aktiviteter för seniorer. Denna förändring har för många äldre medfört en avsaknad av sociala sammanhang och ökad ensamhet. LÄS MER