Sökning: "Workflow analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Workflow analysis.

 1. 1. System analysis, improvement and visualisation of a manufacturing workflow, using discrete-event simulation : A combination of discrete-event simulation and lean manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Arvid Antonsson; Gustaf Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Discrete-event simulation; FACTS; Lean; Simulation; DES; Kaizen; LeanSMO; Workflow analysis; Simulering; Arbetsflödesanalys;

  Sammanfattning : This project has been initiated in cooperation with a Swedish manufacturing company. Due to increased demand and competition, the company wants to streamline its production process, increase the degree of automation and visualize specific workflows. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och förbättringsförslag för ett effektivare material- och informationsflöde : Ett förbättringsarbete förankrat i leanprinciper och metoder

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :lean; värdeflödesanalys; produktionsteknik; produktion;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar en kartläggning och förbättingsförslag av tillverkningsflödet vid tillverkning av en stålkonstruktion. På begäran av Skyllberg Industri omnämns ej konstruktionen, delkomponenterna, processerna eller slutkundens namn. LÄS MER

 3. 3. Stelkroppsanalyser på trafiksystemet Actibump : Kraftfördelning och utvecklingsförslag av Actibumps konstruktion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära; Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Fredrik Lundvall; Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Mekanik; Hållfasthetslära; stelkroppar; Edeva; Actibump; konstruktionsteknik; maskinteknik; analys; creo; mechanism; parametric; matlab; produktutveckling;

  Sammanfattning : För att optimera trafikflöden med säkra hastigheter har Edeva AB tagit fram trafiksystemet Actibump. Systemet ger en återkoppling till föraren som kör för fort genom att fälla en lucka och skapa ett inverterat gupp. Förare som håller tillåten hastighet kan passera Actibump utan att luckan fälls ned. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar vid implementation av robotic process automation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Desireé Fredriksson; Malin Reuterwall; [2019]
  Nyckelord :RPA;

  Sammanfattning : Automation of work processes has become an important part of increasing business competitiveness, efficiency and quality. One type of technology used for this is Robotic Process Automation (RPA). It is a relatively new technology that, through a defined workflow, performs the tasks instead of a human being. LÄS MER

 5. 5. Automated process of morphing a CAD geometry based on a measured point cloud

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Rasmus Augustsson; [2019]
  Nyckelord :CAD; GOM; Siemens NX; Automated CAD;

  Sammanfattning : As part of the quality process and to assure that the product meets all geometric requirements, the produced part is measured and compared to the nominal geometry definition. If the part deviates outside given tolerances, there is a need to understand the effect on aero performance and mechanical function. LÄS MER