Sökning: "Working method"

Visar resultat 1 - 5 av 7901 uppsatser innehållade orden Working method.

 1. 1. BOMI View Types: A Design Science Research Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Victoria Vu; [2023-02-22]
  Nyckelord :boundary objects; methodological islands; views;

  Sammanfattning : Large-scale systems engineering companies often have many teams working in distinct ways, whether it be agile, waterfall, or a method falling somewhere in between. Challenges appear when one team’s way of working differs from those around them, leading the overall organization to struggle with inter-team coordination. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a twinning project between midwife associations in Sweden and Ghana

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Fjellström; Emelie Sandberg; [2023-02-13]
  Nyckelord :Twinning; midwife associations; implementation science;

  Sammanfattning : Background: Globally, maternal and newborn health is a priority and progress has been made through the United Nations (UN) Sustainable Development Goals (SDGs). However, in developing countries millions of women and newborn still have inadequate access to antenatal care, safe abortions and to be able to give birth in a health facility. LÄS MER

 3. 3. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 4. 4. Att vårda i livets slutskede : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susan Ghaini; Nadin Wahid; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that some patients appreciate nurses and the time they receive, which increases the quality of care. However, others may find the lack of resources and time is clear. Patients mean that nurses have more competence regarding which decisions should be made, however they wish to be involved. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta på fritidshemmet med en dubbel yrkesroll : En kvalitativ studie om upplevelser av en dubbel yrkesroll och dess utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ludvig Norrlander Forsberg; Joakim Nyström; [2023]
  Nyckelord :school-age educare center; school-age educare teacher; subject teaching; frame factors; dual profession; fritidshemmet; lärare i fritidshem; ämnesundervisning; ramfaktorer; dubbel yrkesroll;

  Sammanfattning : In this study we examine the experience of working with a two-sided assignment as a leisure time teacher. The dual profession involves teaching a subject during school hours and working during the afternoon hours in the school-age educare center. LÄS MER