Sökning: "Working memory"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden Working memory.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tilda Hellgren; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cognition; creative thinking; executive function; physical activity; working memory; arbetsminne; exekutiva funktioner; fysisk aktivitet; kognition; kreativt tänkande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera sambandet mellan regelbunden fysisk aktivitet och kognitiv förmåga, i form av arbetsminne, kreativt tänkande och exekutiva funktioner. För att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och kognitiv förmåga användes en tvärsnittsstudie som metod. LÄS MER

 2. 2. Talsyntes Påverkan på Mellanstadieelevers Textförståelse : En kvantitativ, Explorativ Studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Maggie Doweyko Nilsson; Ellinor Göransson; [2021]
  Nyckelord :Speech synthesis; text comprehension; assistive technology; decoding; reading; language comprehension; simple view of reading; Talsyntes; Textförståelse; Assisterande teknik; Avkodningsförmåga; Läsning; Språkförståelse; simple view of reading;

  Sammanfattning : Aim and research questions: The study examined how text comprehension of middle school students in Sweden changed depending on the modalities of reading and speech synthesis. Impact on the outcome based on factors such as decoding ability, working memory, gender and multilingualism were examined. A new text comprehension test was evaluated. LÄS MER

 3. 3. Balanserandets konst : Om handledning till yrkesverksamma och om handledaren som trygghetsskapare och utmanare

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Inga-Lill Felizia; [2021]
  Nyckelord :Supervisors; supervision; professionals; managers; working alliance; reflection; practical knowledge; judgement; phronesis; Handledare; handledning; yrkesverksamma; chefer; arbetsallians; reflektion; praktisk kunskap; omdöme; fronesis;

  Sammanfattning : This master´s thesis has the form of a scientific essay. Its purpose is to explore how supervisors, in supervising professionals, balance between creating security and building relationship as opposed to challenging participants by introducing unexpected elements. LÄS MER

 4. 4. Undersökning och effektivisering av nyttjandegrad i mjukvarutestmiljö : En fallstudie vid Försäkringskassan IT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Khaled Bseiso; [2021]
  Nyckelord :Test environment; Software testing; Degree of usage; Testmiljö; Programvarutestning; Nyttjandegrad;

  Sammanfattning : Background. Testing of a software system is a critical part of the software development process, as the need for efficient and high-quality software systems is of great importance. By using so-called test environments, the testing process can be automated and more effective, which in turn contributes to lower time and development costs. Objectives. LÄS MER

 5. 5. Interorganizational learning through collaboration in the non-profit sector

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofie Klaver; Donna-Maria Maalouf; [2021]
  Nyckelord :non-profit organizations; interorganizational learning; interorganizational collaboration; knowledge management; organizational memory;

  Sammanfattning : In 2015, Swedish Non-Profit Organizations (NPOs) served as the backbone of society, assisting 162.877 immigrant refugees escaping conflict zones throughout the world. LÄS MER