Sökning: "Worklife"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Worklife.

 1. 1. Förälddrarskap och inställning till jämställdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan föräldraskap och inställning till jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; inställning; föräldraskap; Worklife balance; capabilities; könsroller;

  Sammanfattning : Det har gjorts stora framsteg i Sveriges med jämställdhet gällande utbildning och höga positioner inom den privata- och offentliga sektorn. Däremot är det längre kvar till jäm-ställdhet i hemmet där kvinnor arbetar mer än män. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara morgontrött klockan åtta på kvällen.” : En kvalitativ studie om kvinnliga nattarbete och upplevelsen av work-life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Lundkvist; Regina Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :permanent nattarbete; kvinnor; Work-life balance; arbetsliv; privatliv; flexibilitet; tillgänglighet; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka kvinnliga nattarbetares upplevelse av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar och påverkas av work-life balance i praktiken. Syftet med studien besvaras med hjälp av frågeställningarna: Upplever kvinnliga nattarbetare balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är fallet, på vilket sätt? Upplever kvinnliga nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, och i så fall, på vilka sätt? För att öka förståelsen för det område vi valt att undersöka, redogörs för begreppsdefinitioner samt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Förhöjd pensionsålder - vad krävs för att orka arbeta längre?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linn Calles; Ida Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Retirement; older; employees; longer worklife; work motivation; Pension; äldre; arbetstagare; längre arbetsliv; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god arbetsmotivation och rätt förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Religionsfrihet i arbetslivet - Arbetstagarens rätt att bära religiösa kläder och symboler.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbart livslångt lärande i diskretionärt arbetsliv - en studie av yrkesverksammas reella villkor för lärande i kunskapsintensiva storföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Deana Nannskog; [2018]
  Nyckelord :Livslångt lärande; reella villkor; work-life balance; diskretionärt arbete; uppdragsutbildning; social hållbarhet; affordans; strategier; fronesis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hög efterfrågan på kompetensutveckling speglar behovet av kunskap och livslångt lärande i företag idag. Lärosätena har en central roll i samhället som utbildare, kan de stödja yrkesverksammas livslånga lärande i diskretionärt arbete på ett hållbart sätt? Studiens syfte är att bidra med kunskap om de reella villkoren för att ägna sig åt livslångt lärande. LÄS MER