Sökning: "Workplace enviroment"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Workplace enviroment.

 1. 1. ”Vad är en god arbetsmiljö i förskolan?” : En kvalitativ studie om arbetsmiljön i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Chris Andersson; Katarina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Workplace enviroment; preschool; physical work environment; psychosocial work environment; comprehensibility; manageability; meaningfulness; Arbetsmiljö; förskolan; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; begriplighet; hanterbarhet; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I förskolans uppdrag ingår det att tillföra en trygg och optimistisk arbetsmiljö som inkluderar alla barn och personal. Pedagogerna ska ha möjlighet att arbeta i en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av sexuella ofredanden på arbetsplatsen : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Ahlin; [2019]
  Nyckelord :health; registered nurse; safety; sexual harassment; work environment; arbetsmiljö; hälsa; sexuellt ofredande; sjuksköterska; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sin professionella roll är sjuksköterskan en vårdare med högre utbildning. Sjuksköterskor arbetar nära andra individer i sitt arbete; andra yrkeskategorier såväl som patienter, anhöriga och allmänhet. Sjuksköterskan är en individ med sin egen integritet och hälsa samt har behov av trygghet på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. BYGGTRAFIK OCH LOGISTIK : Förslag på logistiklösningar vid nybyggnation av resecentrum i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joel Olofsson; Mattias Eriksson; [2019]
  Nyckelord :infrastruktur; resecentrum; logistik; byggtrafik; logistiklösningar; CLC; just in time; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : To take advantage of all buildable ground in city and exploit already existing infrastructure for a more efficient society high demands are therefore placed on logistics around large construction projects. Travel center in Västerås will be raised in the same place as existing buildning, while the business will be operational during the construction and the goal with the project work is to identify and present logistic solutions and evaluate, compare and adapt these to new travel center in Västerås. LÄS MER

 4. 4. #Hashtags - Hur har den svenska mediebranschens arbetsmiljö påverkats av metoo hittills?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johanna Ede; Olympia Cogias; [2019]
  Nyckelord :Metoo; Hashtags; Media; Mediebranschen; Jämställdhet; Arbetsmiljö; Sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks det hur den svenska mediebranschens arbetsmiljö har påverkats av metoo-rörelsen hittills. För att ta reda på detta analyseras även kopplingen mellan hashtags och metoo för att förstå vilket inflytande själva hashtagen har haft för rörelsen och dess spridning. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av det systematiska arbetsmiljöarbetet hos företag som arbetar med AFS 2001:1 : Hur ser behovet av IT-stöd ut?

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Jonna Kässi; [2018]
  Nyckelord :Organisational design and management; ergonomic society; management system; systematic work of environment work; front-end analysis; user centered design; work enviroment; coordinated management system; Ledningssystem; systematiskt arbetsmiljöarbete; front-end analysis; användarcentrerad design; användarorienterad design; arbetsmiljö; arbetsmiljö; samordnade ledningssystem;

  Sammanfattning : Företag idag är pressade och måste prioritera sina primära arbetsuppgifter, vilket ofta leder till att arbetsmiljöarbetet blir svårt att upprätthålla eller kan ses som en omotiverad kostnad. För att bespara tid och inte störa den dagliga verksamheten förekommer det att representanter väljs ut som får agera länk mellan slutanvändare och systemutvecklare vid framtagandet av nya system. LÄS MER