Sökning: "Workplace learning"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Workplace learning.

 1. 1. WORKPLACE LEARNING: HOW IT IS EXPERIENCED BY INTERNATIONAL EMPLOYEES IN A SWEDISH CONTEXT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sofije Shengjergji; [2020-01-22]
  Nyckelord :Workplace learning; international employees; Swedish workplace culture; narrative approach;

  Sammanfattning : Aim:The purpose of this study is to explore the workplace learning that international employees experienced in Sweden (Gothenburg). The personal narratives of international employees aim to first understand what the role of international identity in workplace learning is. LÄS MER

 2. 2. Katalogisering i Libris XL : En studie om katalogisatörers praktik, kunskap och lärande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lindström Rova; [2020]
  Nyckelord :katalogisering; Libris XL; katalogiseringsteori; repertoar; lärandegemenskap;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate catalogers’ practice, knowledge and learning, and if and how previous experience makes a difference and also investigate the need for knowledge in underlying conceptual models. The National Library of Sweden (KB) has developed the new system Libris XL which is based on a new user interface, new conceptual models and the use of linked data. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet i kenyansk och svensk verksamhet : Lärares uppfattningar och förhållningssätt till barns delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Pauline Lindh; Anna Bendefors; [2020]
  Nyckelord :Culture; participation; solidarity; strategies; teacher s role; Delaktighet; gemenskap; kultur; lärarens förhållningssätt; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till barns delaktighet. Studiens datainsamling har gjorts i kenyansk grundskola och svensk förskola med fyra kvalitativa intervjuer i respektive verksamhet. Insamlad data har bearbetats med stöd av metoden tematisk analys och verksamhetsteorin. LÄS MER

 4. 4. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Adoption of AI in Digital Design : A qualitative study about the effects on the profession

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Emelie Edberg; Lea Beck; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence AI ; Digital Design; Graphic Design; Web Design; Machine Learning;

  Sammanfattning : The development of new technology plays a major role in today's society and several different industries. While some technologies have more or less an impact upon the whole working sector, one of the more recent and controversial technologies is Artificial Intelligence (AI). LÄS MER