Sökning: "World Café"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden World Café.

 1. 1. Lerateljén vid Lersjön

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Rhenman; [2021]
  Nyckelord :Lera; Keramik; Hantverk; Lärande; Lersjön; Natur; Södertälje; Tegel; Träpanel; Vandring; Folkets Hus;

  Sammanfattning : Detta projekt beskriver skapandet av en levande plats i en landsbygdsmiljö som fungerar som lärandemiljö, rekreationsområde och mötesplats för såväl långväga besökare som boende i närområdet. Platsen är en destination och aktiverar såväl naturen som kulturmiljön i området och områdets historia, som produktivt område tillhörande det tidigare närliggande tegelbruket, har fått en central roll i den tilltänkta verksamheten som ska tillföras området - Lerateljén. LÄS MER

 2. 2. Hållbart företagsansvar inom kaffeindustrin? : Kafékedjan Wayne’s Coffees hållbarhetskommunikation till anställda och kunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Alva Engström; Sanella Brasneanu; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; coffee industry; CSR; communication; Hållbarhet; kaffeindustri; CSR; kommunikation;

  Sammanfattning : Kaffeindustrin är en stor bidragande faktor till de livshotande miljöproblem jorden genomgår. Sverige är ett av de länder som dricker mest kaffe i världen, därmed undersöker denna studie hur en svensk kafékedja arbetar med CSR inom området kommunikation. LÄS MER

 3. 3. TANDKRÄMSVITA LEENDEN FUNGERAR INTE PÅ MASKULINA MÄN : En kvalitativ text- och bildanalys av hur begreppet kön speglas i svenska tidningsmagasin och i svenska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Kön; könsidentitet; genus; feminism; maskulinitetsforskning; jämställdhet; jämlikhet; normer och normkritisk.;

  Sammanfattning : My study focuses on how two Swedish newspaper magazines choose to portray men and women in their biggest reportage. Since we live in a society that is built around old standards, it is interesting to see if the magazines try to look beyond the norms about what is male and what is female or if the papers choose to follow the standards to attract readers. LÄS MER

 4. 4. Skolgårdens pusselbitar : ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sanna Somby; [2018]
  Nyckelord :Högstadieelever; Skolgård; Atriumgård; Gestaltning;

  Sammanfattning : Studier visar att barns utomhusvistelse har minskat de senaste åren. Boverket vill uppmana till att ta vara på barns önskemål och kunskap när det gäller stadsutveckling då det kan öka möjligheterna till en god uppväxtmiljö. LÄS MER

 5. 5. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER