Sökning: "Worry about climate change"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Worry about climate change.

 1. 1. ATTITYDER TILL KLIMATAÅTGÄRDER: EN FRÅGA OM EKONOMISKA SITUATION ELLER KLIMATORO? - En komparativ studie mellan 10 av EU:s medlemsstater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elias Lindeblad; [2022-02-02]
  Nyckelord :Klimatanpassningar; Ekonomisk situation; Klimatoro; EU; Europa; Medlemsstater; Jämförande studie; Climate adaptation; Economic situation; Worry about climate change; EU; Europe; Memberstates; Comparative study;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aim to clarify what factors effect citizen’s attitudes toward climate adaptations in the EU member states. Previous research shows that citizen’s economic situation and whether you are worried about climate change or not, are important factors that shapes the attitude towards climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. Should we worry about the climate? An exploration of climate coping, experientialavoidance and climate friendly behaviour among adolescents

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Vincent de Verdier; Stella Tengsand; [2021]
  Nyckelord :adolescents; climate worry; climate friendly behaviour; climate coping; experiential avoidance;

  Sammanfattning : Climate change is one of the biggest threats facing the world, connected to rising oceanlevels, droughts, and other natural disasters. The aim of this study was to explore if and howclimate worry, climate coping and experiential avoidance are connected to climate friendlybehaviour among Swedish adolescents in their third year of upper-secondary school (N=470). LÄS MER

 3. 3. Emotional reactions to climate change and associated coping strategies: a grounded theory study on graduate students of sustainability-related programmes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

  Författare :Uladzislau Zubkevich; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Emotions; Coping strategies; Climate change; Students; Grounded theory;

  Sammanfattning : Climate change is happening. Yet this phenomenon does not only concern the environment, but also has various notable and important psychological implications for individuals in particular and society in general. LÄS MER

 4. 4. ”Om mänskligheten skulle dö ut… det är kanske inte så illa ändå” : En studie i socialt arbete om ungdomars resonemang kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Hansson; Sandra Roxendal; [2020]
  Nyckelord :climate change; social work; adolescents; emotion; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how adolescents reason about climate change and how they themselves perceive that climate change affects their emotions and social interactions. Climate change is one of the greatest issues of modern time and adolescents are the ones who to a higher extent will have to face the issue in the future. LÄS MER

 5. 5. Jordbrukares psykiska hälsa : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annika Didriksson; [2019]
  Nyckelord :farmers; mental health; suicide; health;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom jordbruksyrket förekommer många krav och stressfaktorer. Självmordsstatistiken visar att yrket uppvisar en även globalt förhöjd risk för självmord. LÄS MER