Sökning: "X-Ray Computed Tomography"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden X-Ray Computed Tomography.

 1. 1. Fosterkonsekvenser till följd av röntgenstrålning – Vid konventionella och datortomografiska undersökningar i thorax-bukregionen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Terese Lövgren; Tanya Wilfer; [2020-08-05]
  Nyckelord :X-ray; computed tomography; consequences; fetus;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Wilhelm Röntgen upptäckte röntgenstrålningen och dess förmåga att tränga igenom material, utvecklades snabbt bild- och funktionsmedicinen. Tidigt uppmärksammades dock flera fosterskador till följd av röntgenstrålningen, men sedan dess har aktivt arbete skett i syfte att minska skadorna. LÄS MER

 2. 2. Frakturer som är vanligt förekommande vid barnmisshandel : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Liljegren; Martine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Child abuse; fractures; location of fractures; radiographer; skeletal survey; Barnmisshandel; frakturer; frakturers lokalisation; röntgensjuksköterska; skelettundersökning;

  Sammanfattning : Introduktion: Barnmisshandel är ett problem som ökat senaste tiden och kan visa sig påolika sätt. Den fysiska barnmisshandeln innefattar ofta frakturer. För att kunna härleda frakturer till barnmisshandel behöver röntgensjuksköterskan ha kunskap om frakturernas utseende och dess placering. LÄS MER

 3. 3. Revidering av Strålskyddshandboken hos Region Blekinge och skapande av ny hemsida för strålskyddshandbok genom att använda sig av programvaruverktyget SharePoint server.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ebi Rasouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Protecting against ionizing radiation is important, since ionizing radiation can break the DNA molecule. This in turn can cause acute injuries such as burns to the skin or cause late effects such as cancer development in the future. Radiation can be useful, but it can also be harmful to humans in wrong handling. LÄS MER

 4. 4. Influence of cropping and fertilization on soil pore characteristics in a long-term field study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :David Nimblad Svensson; [2020]
  Nyckelord :X-ray CT; soil structure; biopores; connectivity;

  Sammanfattning : Soil porosity, pore size distribution and pore characteristics such as connectivity are important for a range of soil processes including ease of root growth and air and water transport. The pore structure is therefore an important part of soil fertility. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans arbete med stråldoser och bildkvalité på patienter med högt BMI på datortomografin : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Thoft Norbeck; Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fetma; övervikt; stråldos; tomografi; röntgen; DT-bildtagning; bildkvalité och diagnostik.;

  Sammanfattning : Inledning: Övervikt och fetma ökar runt om i världen och detta bidrar till att sjukvården blir successivt mer belastade med denna patientkategori, även på röntgen. Datortomografi är en snabb undersökning som ger mycket information om patientens patologiska tillstånd. LÄS MER