Sökning: "XAI"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet XAI.

 1. 1. Detektera mera! : Maskininlärningsmetoder mot kreditkortsbedrägerier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Jönsson; [2022]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; Maskininlärning; Detektering; Kreditkort; Kortbedrägeri; XAI; Förklarande AI; SHAP;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks och utvärderas maskininlärningsmetoder för bedrägeridetektering inom kreditkortsbedrägerier med syfte att identifiera problemområden och ange förbättringar. Trots utvecklingen och framfarten av artificiell intelligens (AI), finns det fortfarande problem med att framgångsrikt klassificera kreditkortsbedrägerier. LÄS MER

 2. 2. Explainable Machine Learning for Lead Time Prediction : A Case Study on Explainability Methods and Benefits in the Pharmaceutical Industry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Paul Fussenegger; Niklas Lange; [2022]
  Nyckelord :Lead time; machine learning; explainability; regression analysis; production planning and control; Ledtid; maskininlärning; förklarbarhet; regressionsanalys; produktionsplanering och produktionsstyrning;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) has proven to be highly suitable for a wide range of problems in manufacturing environments, including the prediction of lead times. Most of these solutions are based on ”black-box” algorithms, which hinder practitioners to understand the prediction process. LÄS MER

 3. 3. What do you mean? : The consequences of different stakeholders’ logics in machine learning and how disciplinary differences should be managed within an organization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nina Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Institutional Logics; Multi-Disciplinary Organizations; Explainable Artificial Intelligence XAI;

  Sammanfattning : This research paper identifies the disciplinary differences of stakeholders and its effects on working cross-functional in the context of machine learning. This study specifically focused on 1) how stakeholders with disciplinary differences interpret a search system, and 2) how the multi-disciplines should be managed in an organization. LÄS MER

 4. 4. Interpretable Outlier Detection in Financial Data : Implementation of Isolation Forest and Model-Specific Feature Importance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Vilhelm Söderström; Kasper Knudsen; [2022]
  Nyckelord :Outlier Detection; Explainable artificial intelligence; XAI; Isolation Forest; MI-Local-DIFFI;

  Sammanfattning : Market manipulation has increased in line with the number of active players in the financialmarkets. The most common methods for monitoring financial markets are rule-based systems,which are limited to previous knowledge of market manipulation. LÄS MER

 5. 5. Increasing the Trustworthiness ofAI-based In-Vehicle IDS usingeXplainable AI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Hampus Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Intrusion Detection System; In-Vehicle Intrusion Detection System; Machine Learning; Deep Learning; Explainable Artificial Intelligence; Trustworthiness.;

  Sammanfattning : An in-vehicle intrusion detection system (IV-IDS) is one of the protection mechanisms used to detect cyber attacks on electric or autonomous vehicles where anomaly-based IDS solution have better potential at detecting the attacks especially zero-day attacks. Generally, the IV-IDS generate false alarms (falsely detecting normal data as attacks) because of the difficulty to differentiate between normal and attack data. LÄS MER