Sökning: "XYZ-analys"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet XYZ-analys.

 1. 1. Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Eriksson; Jennie Kämpe; [2019]
  Nyckelord :Logistik; lagerstyrning; ABC-klassificering; XYZ-analys; flerkriterieanalys;

  Sammanfattning : En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. LÄS MER

 2. 2. Artikelhantering som förutsättning för effektiv lagerstyrning på Staples Branding Solution : ABC/XYZ-analys vid nyförvärvat sortiment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filippa Carlsson Frank; Moa Ullgren; [2019]
  Nyckelord :ABC XYZ-analys; artikelhantering; lagerstyrning; differentiering; klassificering; förvärv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förvärv av bolag har sin grund i integration av verksamheter. För att skapa en effektiv integration krävs förståelse av den nyförvärvade verksamheten. Förmågan att förstå och identifiera utmaningar är avgörande om en integration leder till framgång eller misslyckande. LÄS MER

 3. 3. Suggested actions to improve the warehouse layout at Nordic E-commerce group

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Ericsson; Marielle Frid; [2013]
  Nyckelord :warehouse layout; inventory; input door; output door; receiving area; outgoing area; material handling equipment; article placement; ABC-XYZ analysis; picking frequency; lagerlayout; lager; ingående port; utgående port; inkommande område; utgående område; materialhanteringsutrustning; artikelplacering; ABC-XYZ analys; plockfrekvens;

  Sammanfattning : Background: Nordic E-commerce group (NECG) consists of affiliated companies NordicInk, NordicFeel and PetsOnline. Three different types of companies in one warehouse area contribute to a wide range of products held in inventory. LÄS MER