Sökning: "Xabier García Romano"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Xabier García Romano.

  1. 1. How to turn external factors into internal resources - A case on how to gain knowledge and make use of the remote external environment

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Xabier García Romano; Magnus Olsson; [2019-08-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER