Sökning: "Xavier Chabot"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Xavier Chabot.

 1. 1. Värdepremien och CAPM modellen på den svenska marknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Xavier Chabot; [2007]
  Nyckelord :företagsstorlek; värdepremie; CAPM modell; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det eftersträvade syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon koppling mellan värdepremien och företagsstorlek på den svenska marknaden, dvs. om små svenska företag har högre värdepremie än stora eller tvärtom. LÄS MER

 2. 2. Den förväntade värdepremien på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Xavier Chabot; [2007]
  Nyckelord :värdepremie; framtida avkastning; realiserad avkastning; fundamentala värden; book-to-market värde; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport var att ta reda på om det fanns en värdepremie på den svenska marknaden. Därmed var avsikten att verifiera huruvida framtida avkastning baserad på fundamentala värden, såsom den förväntade långsiktiga utdelningstillväxten och det förväntade utdelning/pris förhållandet, gav högre precision på värdepremien än framtida avkastning baserad på realiserad avkastning. LÄS MER