Sökning: "Xhulieta Daka"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Xhulieta Daka.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på distriktssköterskans arbetssituation : Med fokus på det hälsofrämjande arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Bredin; Xhulieta Daka; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; primärvård; samarbete; kvalitativa intervjuer; förändrad arbetssituation;

  Sammanfattning : I distriktssköterskans yrkesroll ingår det att arbeta hälsofrämjande och behovet av detta uppfattas aldrig varit större. För att kunna bedriva detta arbete krävs tid och utrymme. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört att vården har omorganiserats utefter det vårdbehov som skapats. LÄS MER

 2. 2. ”Korta vägar, låga trösklar” : BHV-sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en familjecentral

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Axelsson; Xhulieta Daka; [2018]
  Nyckelord :barnhälsovård; familjecentral; familjefokuserad omvårdnad; BHV-sjuksköterska; BVC; upplevelse;

  Sammanfattning : Barnavårdcentalen (BVC) är en verksamhet som når nästan alla barn i Sverige. Från att ha varit inriktad på att hitta eventuella handikapp och sjukdomar hos barnen har inriktningen blivit allt mer psykosocial. Behovet av samverkan med andra aktörer har ökat. LÄS MER