Sökning: "Xiaojing Liu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Xiaojing Liu.

  1. 1. An Energy Audit of Kindergarten Building in Vallbacksgården

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Xiaojing Liu; Taoju Zhang; [2015]
    Nyckelord :Energy Audit; Indoor Environment.;

    Sammanfattning : Energy consumption rises continuously every year. Globally, buildings count for half of electricity consumption and 20%-40% of total energy consumption. Building energy sector consumed 40% of total energy use in Sweden. The vital of reduce energy consumption is to enhance building efficiency. LÄS MER