Sökning: "Yōkai"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Yōkai.

 1. 1. Kitsune: Analys av yõkai-varelsens relation till gudomen Inari utifrån fem japanska folksagor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karolina Back; [2019]
  Nyckelord :Yōkai; Kitsune; Inari; Folksagor; Shintoism; Buddhism;

  Sammanfattning : Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanskafolksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen.Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visuthe Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers aWoman´s Prayer. LÄS MER

 2. 2. YOKAI och SKRÄCKMANGA : fem serieläsare diskuterar Uzumaki

  Magister-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Johannes Ramö Streith; [2014]
  Nyckelord :Manga; Skräck; Yokai; Bidelicitering; Diskursanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER