Sökning: "YGL TF"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden YGL TF.

 1. 1. Förtal mot juridisk person och bristen på effektiva rättsmedel i svensk rätt : Ett skadeståndsrättsligt perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Edina Huskanovic; [2018]
  Nyckelord :Defamation of Legal Persons; Effective Legal Remedies; Tort Law; Union Law; European Convention of Human Rights; Freedom of Speech; Swedish Constitution; EU Charter of Human Rights; Criminal Law; European Law; Ekonomiskt förtal; förtal mot juridisk person; konventionsrätt; unionsrätt; EU-rätt; EKMR; EU:s rättighetsstadga; Europarätt; yttrandefrihetsgrundlagen; tryckfrihetsförordningen; yttrandefrihet; komparativ studie; straffrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; effektiva rättsmedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning Yttrandefriheten utgör en av grundbultarna i en demokratisk rättsstat. I svensk rätt är den grundlagsskyddade yttrandefriheten, reglerad i TF och YGL, starkt förankrad. De inskränkningar som får göras i denna bygger på noggranna överväganden. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring på sociala medier : Förhållandet till tryck- och ytrrandefrihet och kontrollen av dold marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Andersson; Johanna Brage; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; Sociala medier; tryck- och yttrandefrihet; dold marknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsrätten är som de flesta rättsområden ständigt under utveckling. Med dagens teknikutveckling har nya möjligheter till marknadskommunikation utformats. Näringsidkare idag vänder sig ofta till privatpersoner och deras plattformar på sociala medier för att nå ut med dess marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Opartisk artikel eller osynlig annons? : Om gränsdragningen mellan innehållsmarknadsföring och icke-kommersiella meddelanden i redaktionell text, samt om kravet på reklamidentifiering i det nya medielandskapet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Catrine Engström; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; redaktionell text; marknadsföringsrätt; yttrandefrihet; sociala medier; medielandskap; MFL; marknadsföringslagen; YGL; TF; textmarknadsföring; dold marknadsföring; KO; konsumentombudsmannen; RO; reklamombudsmannen; reklamidentifiering; annonsmarkering; sändarangivelse; konsumentskydd; innehållsmarknadsföring;

  Sammanfattning : När meddelanden som förmedlas till konsumenter är avsättningsfrämjande och har rent kommersiell karaktär anses de utgöra marknadsföring, och omfattas av reglerna i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Marknadsföring ska bl.a. LÄS MER

 4. 4. Gränserna för otillåten missaktning - Förutsebarheten i rättsläget för hets mot folkgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Edsjö; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; hets mot folkgrupp; hate speech; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to evaluate the predictability of the Swedish law that prohibits the spreading of threats or disdain against certain groups of people, known as hets mot folkgrupp. While hate speech is a commonly used term for such phenomena, its use is not appropriate in this context because of its limited scope. LÄS MER

 5. 5. Yttrandefrihetsgrundlagarna och personuppgiftssamlingar : En resa förbi Sirenernas ö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Eirik Jungar; [2017]
  Nyckelord :Yttrandefrihetsgrundlagarna; TF; YGL; yttrandefrihetsteori; persondataskydd; PUL; personuppgiftssamlingar; personlig integritet;

  Sammanfattning : In the summer of 2014, Swedes woke up to the new reality that is the ease with which information is spread on the internet. Having a long tradition of openness and transparency, a Swedish court’s judgments and reasons, including in criminal procedures, are publicly available. LÄS MER