Sökning: "Yalda Omar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yalda Omar.

  1. 1. Sjuksköterskans arbete i förebyggandet av fotsår hos personer med diabetes mellitus : En beskrivande litteraturstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

    Författare :Fatemeh Naseri; Yalda Omar; [2017]
    Nyckelord :Diabetes mellitus; foot ulcers; prevention; nurse; Diabetes mellitus; fotsår; förebyggande; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk folksjukdom som drabbar miljoner människor över hela världen. Denna långvariga sjukdom kan leda till komplikationer som svårläkta fotsår som medför lidande för patienten, begränsar vardagen och sänker livskvaliten, vilket i svåra fall kan leda till amputation. LÄS MER