Sökning: "Yammer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Yammer.

 1. 1. A study of the gratifications sought and obtained through using Enterprise Social Media: an employee perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Simon Csikasz; [2016]
  Nyckelord :ESM; UGT; internal communication; digital work; enterprise social media; uses and gratification theory; Slack; Yammer; Skype for business.; Social Sciences;

  Sammanfattning : En studie om sökta och erhållna belöningar genom användning av Enterprise Social Media: ett medarbetarperspektiv Många anser att ESM har potentialen att både förenkla och förbättra samarbete, och stärka det ”sociala kapitalet”, men ändå misslyckas 80% av implementationerna. Denna studie hoppas ge insikter i vad som driver de som ändå använder ESM, med förhoppningen att bidra till fler lyckade framtida implementationer. LÄS MER

 2. 2. Supporting Group Communication Among UX Consultants

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Tommy Feldt; [2015]
  Nyckelord :UX practice; UX; interaction design; group communication; enterprise social media; yammer; case study; UX; konsult; interaktionsdesign; samarbete; gruppkommunikation; enterprise social media; yammer; fallstudie;

  Sammanfattning : Professional User Experience (UX) practitioners have an inherent need for effective group communication practices. If they work as external consultants, the need is arguably even greater. Enterprise Social Media (ESM) technologies have affordances that make them seem promising for this domain. LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Networks within the Financial Sector : A tool to enhance unity and knowledge sharing

  Master-uppsats, KTH/KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.) (stängd 20130101)Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.) (stängd 20130101)Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Simon Janghede; David Bradka; [2013]
  Nyckelord :corporate social networks; enterprise social networks; platforms; financial sector; financial business; financial services; insurance; reinsurance; knowledge sharing; social; knowledge management; knowledge management systems; information spreading; system evaluation; företagsbaserade sociala nätverk; företagsinriktade sociala nätverk; plattformar; finansbranchen; finansiella sectorn; försäkring; återförsäkring; kunskapsspridning; kunskapsdelning; social; kunskapshantering; kunskapshanteringssystem; informationsspridning; systemutvärdering;

  Sammanfattning : This study has been conducted with Sirius International as a case company. The investigation has revolved around the weaknesses Sirius, along with the authors, have identified concerning the international collaboration and communication. LÄS MER

 4. 4. Exploiting social networking technologies in order to enhance internal communication within and across a large enterprise : Improving a Corporate Social Network

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Jesus Paredes Sanz; [2013]
  Nyckelord :social networking; large enterprises; corporate social networking; communication; collaboration; network metrics; sociala nätverk; stora företag; företagens sociala nätverk; kommunikation; samarbete; nätverk statistik;

  Sammanfattning : Today the use of the social networking technologies is becoming more common in users daily lives, both their professional and personal lives. Recently the application of social networking technologies’ communication power has begun to be leveraged by enterprises in order to gain competitive advantage in terms of productivity and employees’ efficiency & job performance. LÄS MER

 5. 5. The Role of Social Network within Industrial Organization

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Ali Samir Mohammad Khidhir; Anand Santhanam; [2012]
  Nyckelord :Web 2.0; Social Media; Social Network; Enterprise Social Network;

  Sammanfattning : This research paper aims to investigate the role of enterprise social network to address these concerns such as knowledge sharing and collaboration. The authors have considered a case study based research approach as it is the best method to answer the research question. LÄS MER