Sökning: "Yarden by Kristian Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Yarden by Kristian Lundberg.

 1. 1. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER

 2. 2. Yarden/Yarden : En berättelse om prekaritetens verklighetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jonas Hammarbäck; [2013]
  Nyckelord :Magnus Nilsson; Cristina Morini; Nina Power; precarity; Kristian Lundberg; Yarden; Marxism; Feminization of labour;

  Sammanfattning : By using contemorary work-theory this thesis aim to show how Yarden. En berättelse, puts into play the circumstances of precarian work, circumstances that have gender political as well as identity political overtones. It tries to show how the idea of ”class-jouney” is used as a conciliatory element. LÄS MER

 3. 3. Kristian Lundbergs gudomliga komedi : En intertextuell analys av Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset och Och allt skall vara kärlek

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Orlic; [2012]
  Nyckelord :alienation; emancipation; intertextualitet; Kristeva; Barthes; Den gudomliga komedin; Inferno; Paradiso; Purgatorio;

  Sammanfattning : This essay explores the intertextual qualities in and between Kristian Lundberg’s works Yarden, Mörkret skulle vara som ljuset and Och allt skall vara kärlek. Read as a trilogy, it bears a thematic resemblance to Dante Alighieri’s Divine Comedy; an autofictional depiction of emancipation from alienation by grace. LÄS MER