Sökning: "Yarden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Yarden.

 1. 1. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER

 2. 2. Fängslande flexibilitet : En studie av den nya kapitalismens arbetare i Drömfabriken och Yarden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Catharina Bergman; [2018]
  Nyckelord :Drömfabriken; Yarden; arbetarlitteratur; bemanningsföretag; solidaritet; kropp; livsberättelse;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas hur arbetet karakteriseras samt hur arbetarnas upplevelser skildras i de två arbetarromanerna Drömfabriken (2010) av Maria Hamberg och Yarden (2009) av Kristian Lundberg. Det som studeras är hur kropp, solidaritet och livsberättelse påverkas av kapitalismens kultur med särskilt fokus på de bemanningsföretagsanställda karaktärernas erfarenheter. LÄS MER

 3. 3. Det performativa mordet : En poststrukturalistisk analys av Kristian Lundbergs Yarden: förintar författaren sig själv genom självframställning?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Amanda Ekberg; [2014]
  Nyckelord :performativitet; självframställning; författarens död;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Graying State of Site-Specific Art and Practice: Globalization, Biennialization and the Curatorial Turn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Yarden Abukasis; [2013-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis argues that there exists a graying state of site specificity. Arange of gradients of site-specific art and practice that reflect theconvoluted, muddled and simultaneously fluid state that has resulteddue to the upsurge of biennials and large-scale exhibitions in the past15 years. LÄS MER

 5. 5. Kampen om berättelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Granath; [2013]
  Nyckelord :annorlundahet; arbetarklassen; den Andre; dominerande berättelser; kollektiv identitet; Kunskapsstaden; postindustrialism;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på analys av fyra litterära verk som utspelar sig i Malmö efter stadens industriella epok. Verken sätts i relation till produktionen av Kunskapsstaden, i syfte att ifrågasätta dels föreställningen om arbetarklassens försvinnande i det postindu- striella samhället och dels den variation och mångfald som postmodernismen menar har ersatt de stora berättelserna. LÄS MER