Sökning: "Yasmine Benouali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yasmine Benouali.

 1. 1. Mötet mellan barnhälsovårdssjuksköterskan och irreguljära migranter. : En intervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Yasmine Benouali; Shahrzad Razm; [2021]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; hälsopromotion; irreguljära migranter; mötet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att leva med smärta vid endometrios : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Razm Shahrzad; Benouali Yasmine; [2019]
  Nyckelord :Endometrios; lidande; kvinnor; smärta och upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk och gynekologisk sjukdom som påverkar kvinnor födda med livmoder. Det är ca 10 % av alla kvinnor i världen som lider av endometrios. Vid endometrios växer slemhinnan utanför livmodern och fastnar på fel ställen i kroppen, främst på organ i buken. LÄS MER