Sökning: "Yasmine El Rafie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yasmine El Rafie.

  1. 1. Modersmålsmoraset

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

    Författare :Yasmine El Rafie; Carl Fridh Kleberg; [2014-09-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Skolfrågan har seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna inför riksdagsvalet i september. Men medan politikerna grälar om Pisa-mätningar och lärartäthet finns det en fråga som gått relativt obemärkt förbi, trots att den varje år berör en allt större del av Sveriges skolbarn. Läsåret 2012-2013 fick ungefär 99. LÄS MER