Sökning: "Yat"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Yat.

 1. 1. Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 3. 3. Lifecycle greenhouse gas & water resource inventory modelling for Swedish small and medium enterprises

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Yat Yin Lai; [2020]
  Nyckelord :SME; GHG emissions; scope; water resource utilization; lifecycle; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Traditionally, environmental related work is not commonly practised by the Swedish small and medium enterprises (SME). This can be attributed to the non-inclusive Swedish sustainability reporting legislation, which is primarily targeted at the large corporations, but also due to shortage of resources, demands, prioritization and competences in the SME. LÄS MER

 4. 4. Karaktär eller karikatyr - Reflektioner kring mitt utövande och schabloniserad gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nils Reinholtz; [2019-10-08]
  Nyckelord :Musikal; Aktion och Aktivitet; Yat; Gestaltning; Schabloniserat; Karaktär; Karikatyr;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att försöka undersöka vilka verktyg jag som musikalartist och skådespelare har till mitt förfogande för att förhindra att jag hamnar i karikatyrs- /schabloniserad gestaltning. Jag ville prova mig själv och se vart jag befinner mig rent färdighetsmässigt i min förmåga att gestalta utan möjlighet till mycket förberedelse. LÄS MER

 5. 5. Ett sätt att skapa fler normer på scenen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Erika Blix; [2014-07-17]
  Nyckelord :yat malmgren; yat- tekniken; movement psychology; rudolf laban; gender; svalbard;

  Sammanfattning : Jag har närmat mig Yat-tekniken ur en genuskontext för att se om det är möjligt att med den kunna göra mer medvetna val som skådespelare utifrån behovet av att inte följa den normativa bilden av vad en kvinna eller man ska vara, representera eller presenteras som på scenen. I mitt arbete har jag använt och undersökt Yat-tekniken som en möjlighet att se schablonen eller kategoriseringen i den vedertagna bilden av vad en människa ska vara. LÄS MER