Sökning: "Yehia Gazay"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yehia Gazay.

  1. 1. ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER FÖR MILJONPROGRAMMET : Renoveringsförslag för flerbostadshus byggda under miljonprogrammet

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

    Författare :Yehia Gazay; Mokhtar Vahedi; [2018]
    Nyckelord :ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER Renoveringsförslag för flerbostadshus byggda under miljonprogrammet;

    Sammanfattning : För ett mer hållbart samhälle står världen inför stora utmaningar vad det gäller miljön i form av effektivisering av energiförbrukning. Byggsektorn stod för 30 % av Sveriges totala energiförbrukning år 2014. Därför har regering en vision att minska energiförbrukningen med 50 % fram till år 2050. LÄS MER