Sökning: "Yen Huynh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yen Huynh.

 1. 1. Who am I? : The Neurobiology of the Big Five

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Yen Nhi Huynh; [2019]
  Nyckelord :personality; Big Five; neurobiology; outcomes;

  Sammanfattning : Personality is something that sets every human being apart, yet it is something that has been quite hard to pinpoint. Recently, neuroscientists have begun pinning down the neural correlates of personality traits – with focus on the Big Five, sparking a whole new subfield within personality research, known as personality neuroscience. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter från en annan kultur : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yen Huynh; Sonja Bremer; [2012]
  Nyckelord :kulturella vårdmöten; patienter från en annan kultur; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senaste årtionden har Sverige blivit ett mångkulturellt land. Det finns idag cirka 168 nationaliteter i det svenska samhället. Det ställs därför krav på att vårdpersonalen ska veta hur de ska bemöta och kommunicera med patienter från en annan kultur. LÄS MER