Sökning: "Yen Huynh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yen Huynh.

  1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter från en annan kultur : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Yen Huynh; Sonja Bremer; [2012]
    Nyckelord :kulturella vårdmöten; patienter från en annan kultur; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under senaste årtionden har Sverige blivit ett mångkulturellt land. Det finns idag cirka 168 nationaliteter i det svenska samhället. Det ställs därför krav på att vårdpersonalen ska veta hur de ska bemöta och kommunicera med patienter från en annan kultur. LÄS MER