Sökning: "Yennie Gysell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yennie Gysell.

  1. 1. Övervikt och dess påverkan på ungdomars självkänsla : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Yennie Gysell; Karolina Nilsson Grenabo; [2014]
    Nyckelord :Obesity; childhood obesity; overweight; self-esteem; Barnfetma; självkänsla; övervikt;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem i samhället. 42 miljoner barn under fem år är överviktiga i världen. God självkänsla är viktigt för det psykiska välbefinnandet. Syfte: Vi vill undersöka om en överviktig ungdom löper större risk att drabbas av låg självkänsla jämfört med en normalviktig ungdom. LÄS MER