Sökning: "Yeoh"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Yeoh.

 1. 1. Method Development & Analysis of Seals using FEM

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion

  Författare :Lovisa Svanborg Östlin; [2023]
  Nyckelord :FEM; guidelines; hyperelastic materials; hyperelastic material models; method development; seals; FEM; riktlinjer; hyperelastiska material; hyperelastiska materialmodeller; metodutveckling; tätningar;

  Sammanfattning : Hyperelasticity is a significant property of rubber, taken advantage of in engineering applications. A common application is the use of seals to prevent fluid transfer (liquid or gas) between solid regions. Volvo CE is often depending on external supplier when developing seals. LÄS MER

 2. 2. FEM simulering av spricka i biologisk vävnad

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Amanda Sjögren; Ameer Yousif; [2022]
  Nyckelord :FEM; Hållfasthetslära; COMSOL; Biologisk vävnad;

  Sammanfattning : Syftet i denna studien var att ta fram en metod för att simulera spricktillväxt i enbiologisk vävnad med hjälp av FEM programmet COMSOL. Målet är att ta undersökaom COMSOL är lämpligt för sådana simuleringar samt att parametrarna som togsfram med metoden ska kunna användas för ytterligare simulationer av sammamaterial. LÄS MER

 3. 3. Material Characterization for the Simulation of Drop Tests Against PMMA Sheets

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Material och tillverkning

  Författare :Arturo Sancho Montagut; [2020]
  Nyckelord :Abaqus; Polymers; PMMA; Acrylic; Simulation; Material Models; Hyperelasticity; Plasticity; Viscoelasticity; Drucker Prager; Yeoh; Drop Test; Luminaires;

  Sammanfattning : There is a high demand for implementing simulations in the design and product devel-opment processes, avoiding the execution of costly tests on prototypes and giving thechance of discarding unsuitable designs, as well as exploring possible ones without much cost added.This project assignment is to find a suitable way to simulate drop tests on two typesof PMMA sheets, a material widely used on luminaire covers. LÄS MER

 4. 4. Mechanical modelling of gaskets in exhaust after-treatment system of trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Aneesh Ravikumar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the world proceeding towards a clean and sustainable environment,the creation of technology and its implementation also needs to be sustain-able. The importance of combustion engine vehicles to meet more stringentemission standards puts a requirement on the industry to develop suitableafter-treatment systems to meet those standards. LÄS MER

 5. 5. To BI or Not to BI? : En undersökning av faktorer som påverkarorganisationers implementering av Business Intelligence

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Mård; Louise Kjellin; [2019]
  Nyckelord :Business Intellegence; Critical Success Factors; Adaptive Structuration Theory;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) handlar huvudsakligen om att samla in, analysera och konvertera data till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att vidareutveckla och optimera verksamheten (Negash, 2004). Utvinning av positiva effekter till följd av BI-implementering är dock inte något som organisationer kan eller bör ta för givet. LÄS MER