Sökning: "Yield spread"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Yield spread.

 1. 1. Yield spread på den svenska företagsobligationsmarknaden - En kvantitativ studie om förhållandet mellan yield spread och företagsspecifika variabler på den svenska obligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Långelid; Joakim Svensson; [2019-02-01]
  Nyckelord :Yield spread; Corporate bonds; Credit score; Key ratios; Default risk;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to explain how company-specific factors affect yieldspread on the Swedish corporate bond market, a market that has grown significantly over thepast decade.Theory: The theoretical frame of reference is based on research articles published inrecognized journals that primarily deal with credit risk but also other risk components thataffect the yield spread. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter för Conservation Agriculture på Öland : En undersökning av de öländska jordbrukarnas syn på Conservation Agriculture

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Cornelia Rödén; [2019]
  Nyckelord :Conservation Agriculture; Öland; attitudes; Conservation Agriculture; Öland; attityder;

  Sammanfattning : Klimatförändringar kommer att få en ökad påverkan på Ölands jordbruk genom en ökad medeltemperatur och fler extremväder som torka och skyfall. Jordbruket är dessutom en av de sektorer som bidrar mest till övergödningen av Östersjön. LÄS MER

 3. 3. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Dahl; [2018]
  Nyckelord :orangutang; bevarande; regnskogsskövling; palmolja; tjuvjakt;

  Sammanfattning : Orangutanger är endemiskt förekommande på öarna Borneo och Sumatra i Malaysia och Indonesien. Det finns tre arter: Sumatraorangutangen (Pongo abelii), Borneoorangutangen (Pongo pygmaeus) och den nyupptäckta Tapanuliorangutangen (Pongo tapanuliensis). LÄS MER

 4. 4. Cyberepidemiologi : Hur kan utbrottsdetektion inom folkhälsa hjälpa IT-incidentsövervakning?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Andreas Richter; [2018]
  Nyckelord :cyber; cyber security; cyber intelligence; cyber surveillance; high reliability organisation; high reliability theory; public health; epidemiology; Folkhälsomyndigheten; CERT-SE; informationssäkerhet; folkhälsa; cybersäkerhet; cyber; cyberövervakning; it-incident;

  Sammanfattning : This study aims to shed light on what a comparison between cybersecurity intelligence and public health surveillance systems can yield in practical improvements. The issue at hand is best described by the amount of threats both systems must detect. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cecilia Lefverman; [2018]
  Nyckelord :BRSV; economic impact; dairy herd; respiratory disease;

  Sammanfattning : Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) is globally one of the most important causes of respiratory disease in beef and dairy cattle of all ages and results in considerable costs for cattle farmers and significant suffering for the affected animals. The BRSV-infection can be subclinical to severe, and even fatal. LÄS MER