Sökning: "Yildiz"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Yildiz.

 1. 1. Drömarbetsplatsen : och de motiverande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylvia Lundqvist; Sarah Yildiz; [2019]
  Nyckelord :motivation; employer branding; generation; generation babyboomer; generation x; generation y; Alderfer; Herzberg; generation x; generation y; Alderfer; ERG-teori; Herzberg; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Arbetslivet har gjort en förändringsresa från att tidigare präglats av en patriarkal kontroll av arbetstagarna till att idag handla om en ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots detta säger statistiska centralbyrån att allt fler yngre arbetstagare byter arbetsgivare med kortare intervall, när vi tidigare kunde stanna hela livet på en och samma arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Couchbase As a Tool to Solve a Scalability Problem with Shared Geographical Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :George Yildiz; Fredrik Wallström; [2019]
  Nyckelord :Couchbase; Google tiles; Scalability;

  Sammanfattning : Sharing a large amount of data between many mobile devices can lead to scalability problems. One of these scalability problems is that the data becomes too large to store on mobile devices and that many updates are sent to each device. In this thesis, Couchbase is evaluated as a tool to solve this problem where the data has a geographical position. LÄS MER

 3. 3. "Stopp! nu får ni sluta med det här! : Sex förskollärares förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilek Temiz Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; Cohens konfliktpyramid; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out the teacher's views and responses to children's conflicts and conflict management. Through my qualitative study with six interviews at two preschools, I have found out how pre-school teachers work with children's conflicts and conflict management. LÄS MER

 4. 4. Att öka på konkurrenskraft genom att arbeta med CSR : En jämförande studie av tre olika fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Filip Andric; Dilan Yildiz; [2018]
  Nyckelord :CSR; varumärke; image; konkurrenskraft; hållbarhet;

  Sammanfattning : Title: “To gain competitiveness by working with CSR” a comparative study of real estate concerns. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Dilan Yildiz, Filip Andric Supervisor: Zahra Ahmadi Date: 2018- may Aim: The aim of the study is to gain knowledge for how real estate concerns work with CSR to strengthen their brand and to gain competitiveness. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar företags frivilliga informationsdelning : En studie av årsredovisningar hos svenska företag noterade på Nordic Large Cap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ozman Osmanov; Casimir Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Frivillig information; informationsdelning; storlek; lönsamhet; skuldsättningsgrad; ägarstruktur; differentierad rösträtt; informationsgivning; insider-outsidersystem; principal-agentteori; signaleringsteori;

  Sammanfattning : The demand for corporate information sharing and increased transparency in financial reporting is something that has grown lately. Due to the growing demand, the voluntary disclosure field has become very interesting to study. LÄS MER