Sökning: "Yildiz"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Yildiz.

 1. 1. Patienternas kost- och vätskeregistreringar på sjukhus : Kvalitativ studie om vårdpersonalens upplevelser av dokumentering av kost- och vätskeregistreringar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robin Yildiz; Erik Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Malnutrition; nurses experiences; documentation; dehydration; implementation; Malnutrition; sjuksköterskors upplevelser; dokumentation; dehydrering; implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undernäring och dehydrering är ett allvarligt men vanligt problem inom sjukvården som har konsekvenser för både patient och samhälle. Adekvat nutritionsvård är viktigt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos patienten. LÄS MER

 2. 2. "Stopp! nu får ni sluta med det här! : Sex förskollärares förhållningssätt till barns konflikter och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilek Temiz Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; Cohens konfliktpyramid; pedagog; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out the teacher's views and responses to children's conflicts and conflict management. Through my qualitative study with six interviews at two preschools, I have found out how pre-school teachers work with children's conflicts and conflict management. LÄS MER

 3. 3. Att öka på konkurrenskraft genom att arbeta med CSR : En jämförande studie av tre olika fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Filip Andric; Dilan Yildiz; [2018]
  Nyckelord :CSR; varumärke; image; konkurrenskraft; hållbarhet;

  Sammanfattning : Title: “To gain competitiveness by working with CSR” a comparative study of real estate concerns. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Dilan Yildiz, Filip Andric Supervisor: Zahra Ahmadi Date: 2018- may Aim: The aim of the study is to gain knowledge for how real estate concerns work with CSR to strengthen their brand and to gain competitiveness. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar företags frivilliga informationsdelning : En studie av årsredovisningar hos svenska företag noterade på Nordic Large Cap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ozman Osmanov; Casimir Yildiz; [2018]
  Nyckelord :Frivillig information; informationsdelning; storlek; lönsamhet; skuldsättningsgrad; ägarstruktur; differentierad rösträtt; informationsgivning; insider-outsidersystem; principal-agentteori; signaleringsteori;

  Sammanfattning : The demand for corporate information sharing and increased transparency in financial reporting is something that has grown lately. Due to the growing demand, the voluntary disclosure field has become very interesting to study. LÄS MER

 5. 5. Ger striktare krav enligt detaljplaner bättre eller sämre arkitektur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Neslihan Yildiz; Mahdi El Mahdi; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; arkitekt; byggherre; projektledare; ingenjör; miljonprogram; sverige; danmark; stockholm; köpenhamn; annedal; norra djurgårdsstaden; nordhavn; ørestad; detaljplan; lokalplan; kommuneplan; översiktsplan; planprocess; planbeskrivning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This bachelor’s degree project focuses on the subject of urban development, where the intention is to compare the approaches of the development of new districts in Copenhagen and Stockholm. In order to enable urban development, there are many underlying processes and documents that must be handled by the municipality. LÄS MER