Sökning: "Yllka Durmishi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yllka Durmishi.

 1. 1. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att motta rapport. : En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Holtsäter; Yllka Durmishi; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; rapportering; risker; patientsäkerhet och SBAR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården är överrrapportering det som sker mest frekvent och en stor del av sjuksköterskans arbetsdag ägnas åt muntlig eller skriftlig rapportering och dokumentation. Brister i den muntliga kommunikationen är en av de vanligaste orsakerna till avvikelser inom vården och att skapa förutsättningar för för en fungerande kommunikation mellan olika vårdteam bidrar till en tryggare och säkrare vård. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av att leva med multipel skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Jannice Barkerud; Yllka Durmishi; [2011]
  Nyckelord :Multipel; skleros; självbiografi; livsvärld;

  Sammanfattning : I Sverige har drygt en person av 800 diagnosen multipel skleros (MS). Det är en livslång sjukdom som hela tiden progredierar och ger allt svårare symtom hos den drabbade. Detta medför att många personer med MS känner en uppgivenhet och riskerar att drabbas av depression eftersom MS är svår att förutse. LÄS MER