Sökning: "Ylva Born"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ylva Born.

 1. 1. Två svenska politiska partiledare och deras retorik : En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas partiledares retoriska resurser och processer.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Born; [2016]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; stilfigurer; Löfven; Socialdemokraterna; Reinfeldt; Moderaterna Almedalsveckan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra retoriken hos Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare i två separata tal som utfördes i Almedalsveckan. Löfven och Reinfeldts retorik analyseras med hjälp av en retorisk modell som innefattar de retoriska resurserna ethos, pathos, logos och den retoriska processen vilket innefattar stilfigurer. LÄS MER

 2. 2. Ylva Oglands socialrealism : Att göra det osynliga synligt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Louise Andersson; [2006]
  Nyckelord :Ylva Ogland; marginalisation; representation; social realism; installation; still-life painting; Norman Bryson; Gayatri Chakravorty Spivak; Johann Joachim Winckelmann;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to analyse how work by Swedish artist Ylva Ogland (born in 1974) function as an eye-opener for the social marginalisation of people identified with homosexuality, prostitution and drug addiction. Although highly present in reality, these phenomena were historically, and are still today, hidden from view in public discourse. LÄS MER