Sökning: "Ylva Eckersjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ylva Eckersjö.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av vården kring döende patienter inom akutsjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ylva Eckersjö; Julia Ranerup; [2020-06-26]
  Nyckelord :sjuksköterskor; akutsjukvård; upplevelse; palliativ vård; end-of-life care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor i allmänhet upplever att vård av döende patienter och derasanhöriga är en av de svåraste aspekterna av yrket. I akutsjukvården blir det vanligaremed vård i livets slutskede. Samtidigt indikerar forskning brister i de palliativavårdinsatserna inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. SPATIALITIES, L IGHT, CHILDREN – in interaction. A vision of how a new preschool can enhance urban spaces and support children’s interaction with spatial dimensions and light

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Ylva Eckersjö; [2014-03-20]
  Nyckelord :Preschool; daylight; child perspective; Reggio Emilia; space; interactive design; Gothenburg;

  Sammanfattning : There are so many dreary preschools, uninspiring forchildren, staff, parents and us passing by. In this thesis I present a vision for a new preschool and housing in centralGothenburg. In recent years, the municipality of Gothenburg has failed the requirements of offering a preschool within 4 months after application. LÄS MER